Céljaink

„Semmit rólunk nélkülünk”!
(Nihil de nobis sine nobis!)
(gróf Széchenyi István)

Móricz Zsigmond szavaival – „kedvetlen a város”.

Fáradt, elgyötört emberek vánszorognak végig a Forinton munkájuk után. Kerülgetve a pocsolyákat, az eltömődött csatornák miatt a nyári zápor után kialakult áradatot. Aggódva, hogy mire érnek haza, lesz-e víz a kánikulában, vagy állhatnak sorba a lajtoskocsi előtt. Kétségbeesetten, mert a rokonért már 50 perce nem ért ki a mentő. Bizonytalanul és megalázva, mert indokolás nélkül esetleg épp aznap bocsátották el, vagy becsődölt devizahitelesként kilakoltatás, és gyermekeinek elvesztése fenyegeti. Özvegyen maradt kisnyugdíjasként bérelt lakásának felmondása, a kilakoltatás szégyene és a hajléktalanság rémképe gyötri.

Nem néznek fel, nem tudják élvezni a napot. Korzózó nélkül marad a korzó. Nincs kedvük sétálni, a látvány lehangolóan, reménytelenül szürke, virágtalan. Hol vannak a régi nagy találkozások, mosolygó üdvözlések, hátba veregetések? Hol van a lét, a lakhatás, az egészségügyi ellátás biztonsága, hol van a közbiztonság? Hol van a társadalom összetartó ereje, hová tűnt a szociális biztonság?

Hol a szabad helyi sajtó? Hová lett a Déli Hírlap? Hová lett az alkotók, feltalálók megbecsülése, a tanulás és a felfedezés öröme? Hová lettek a fiataljaink, a tehetségeink? Mivé lettek a magas színvonalú fesztiváljaink? Miért lett az enyészeté az épített örökségünk? Mikor táncolhatunk újra az Avas Szálló Fehér termében?

A helyzetet tovább súlyosbítja a városvezetés mutyizása, titkolózása, “mindenek felett állása”, inkompetenciája. Mérhetetlen kár a gazdasági lehetőségek elszalasztása, de a tudás és tehetség mérhetetlen pazarlása még ettől is súlyosabb baj: a jövőnket teszi kilátástalanná.

„Kedvetlen a város”.

Elég a reménytelenségből! Változni, és változtatni szeretnénk! Tudjuk már, hogy többre van szükség a tisztességesen végzett munkánál. Nem elég az otthonunk nyugalmában szépre, jóra, becsületre, a tudás és a jól végzett munka tiszteletére nevelni a gyermekeinket és unokáinkat. Nem segít az sem, ha egy szűk baráti körben azon búsulunk: nem jó irányba halad a Miskolcon lakók többségének sorsa.

Ideje kinyitnunk a szívünket, a lelkünket és az elménket. Ideje szóba állni a szomszéddal és megkérdezni, miben segíthetünk? Hogyan érzi magát Miskolcon? Ideje tanulnunk a demokráciát, a vélemény-nyilvánítás szabadságát, és ideje visszaadnunk a miskolci emberek önbecsülését!

Egyesületünk, a Függetlenek SZIVE azért alakult, mert elsődleges célunk a miskolci lakosság közérzetének javítása, a közügyek iránti érdeklődés felkeltése, az alkotó lokálpatriotizmus kialakítása és erősítése. Legyünk remény a reménytelenségben!

Hiszünk abban, hogy egy hiteles városvezetés – az Önök jelzései alapján – jó gazda módjára vigyáz a gazdasági, természeti és történelmi értékeinkre, és tovább gyarapítja azokat. Felelősen tervezik többek között a közművek karbantartását, a hozzá nem értő dilettánsok helyett szakemberekre bízzák a feladatokat. Miskolc érdekérvényesítő erejét növelik, mert hiába az 1000 hektáros ipari park, ha csak a gaz tenyészik benne.

Fontos, hogy a városfejlesztésben kiemelt szerepet kapjanak a helyi kis- és középvállalkozások. Fontos, hogy szerepet kapjanak a miskolci tehetségek és helyben is használjuk a Miskolci Egyetem szakembereinek nemzetközileg elismert tudását. Az építő munkában számítunk avároslakó és egyetemista fiatalok kreativ ötleteire éppúgy, mint az idősebbek bölcsességére és tapasztalatára.

Miskolc csodálatos adottságokkal rendelkezik, hatalmas lehetőségeket rejt magában. Ezeket a lehetőségeket a jelenleginél sokkal jobban érdemes hasznosítanunk. 

Olyan vállalkozásokat szándékozunk ide vonzani, amelyek építenek Miskolc szellemi erejére. Kiváló európai példákat követve fejlesztenénk a tudásalapú okos várost, amely magasan kvalifikált munkaerőt vonz, és teszi azt az emberi tudás ékszerdobozává. A minőségi munkavégzés lehetősége alapvetően javítja a dolgozók közérzetét, így leszünk jómódú, gazdag város.

Több és jobban fizető munkahelyet, értelmes munkát, emberi lakhatást, közbiztonságot, stabil szociális hálót! Empátiánkra, szolidaritársunkra, együttérzésünkre és segítőkészségünkre számíthatnak a hátránnyal élők – legyenek a gondjaik anyagi vagy emberi természetűek, szociális vagy egészségügyi okokra visszavezethetők. Velük együtt keressük a megoldásokat.

Minőségi oktatást és egészségügyet álmodunk a városlakók számára, minden lehetséges módot megkeresve a javításra a jelenlegi fojtogató szabályozók ellenében.

Tiszta levegőt! A környezeti gondokkal, a fenntartható fejlődéssel érdemben foglalkozó várost szeretnénk. Miskolc sem vonhatja ki magát a klímavészhelyzet hatásai alól. Megoldásokat keresünk a klímaváltozás okozta, városlakók életét megkeserítő problémákra. A közlekedési hálózat fejlesztése, a tömegközlekedés hozzáigazítása a megváltozott városhoz, ennek egy fontos része. Favágás helyett a fásítást fogjuk előnyben részesíteni. Azon fogunk dolgozni, hogy néhány éven belül a város legtöbb utcája zöld – ezzel hűvösebb, élhetőbb legyen. Legyenek olyan zöld szigetek, amelyek a városlakóknak enyhülést, felüdülést, kikapcsolódást nyújtanak.

A vendéglátás történelmi hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az igényes művészeti fesztiválok, kiállítások rendezésével emeljük Miskolc vonzerejét, és javítjuk a városlakók komfortérzetét.

Nyitott várost álmodunk – a jelenlegi titkolózás helyett. Közpénzből közvagyont! A város költségvetése és annak végrehajtása legyen átlátható, a város és a városi cégek vezetőinek fizetése és juttatásai legyenek nyilvánosak, akárcsak a közbeszerzési pályázatok elbírálása!

Olyan várost álmodunk, ahol a gyermekeinknek, unokáinknak van jövője! Ahol biztos munkahely és lakhatás mellett a fiatalok jól érzik magukat, mert rendelkezésükre állnak közösségi terek, változatos szórakozási lehetőségek és minőségi programok.

Olyan várost, ahol az idősebbek át tudják adni a tudásukat, taníthatják a fiatalabbakat. Ahol a vállalkozóbb kedvűek besegíthetnek az óvodákban, iskolákban, kórházakban, és tanácsaikkal segíthetik a fiatalokat. Ahol idősebb korukra nem maradnak egyedül, hisz ők is a város részei!

Fórumokat, utcai beszélgetéseket szervezünk minden olyan témában, ami a városlakókat érinti. Központi akarat helyett együtt cselekvést és együtt gondolkodást! Sokszínűek, sokfélék vagyunk, mindenki számára adott a lehetőség az értékteremtésre! Éljük meg a közös alkotás örömét!

A honlapunkon kérdőívekkel keressük meg Önöket. Bízunk az együttérzésükben, együttműködésükben, empátiájukban, és hiszünk abban, hogy a sokféleségünkből, a közös gondolkodásból erőt kovácsolhatunk!

Hiszünk a közösség erejében. Hiszünk a változásban, az emberek tenni akarásában.

Hiszünk abban, hogy a miskolciak lelke, tehetsége, lokálpatriotizmusa csodákra képes!

Kérjük Önöket, gondolkozzunk, cselekedjünk együtt, és építsünk együtt egy szebb, élhetőbb, virágzó Nagy-Miskolcot!